Kassabok och Budget

6 Dec, 2012 by

Kassabok och Budget

Jag har vid ett flertal tillfällen skrivit om just Budget och om att föra kassabok och det finns självklart ett tydligt samband mellan dessa två och att lägga ner tid på båda anser jag vara viktigt för att ha en lyckad privatekonomi. Det finns flera sätt att göra dessa två saker. Vanligt är eller har i vart fall varit att göra budgeten i ett excelark  vilket man även kan göra med en kassabok. Gör man det är det självklart bra. Men jag tycker det kan vara svårt att komma igång och när det kommer till kassabok kan det lätt falla i glömska.

Jag har sedan jag skaffade en smartphone helt och hållet gått över till att föra kassabok via min telefon. Det finns väl egentligen en riktigt stor fördel med detta. Jag kan föra in mina transaktioner direkt när jag utfört en betalning.  Jag slipper skriva ner på papper eller spara alla småkvitton som samlas på hög och sedan sitta 20 minuter och föra in dessa värden på datorn. För mig hade det varit lätt hänt att bara strunta i det då.

Men det finns även ännu mer utvecklade program än såhär. Ett exempel är utvecklarna av You Need A Budget(YNAB) som dels har ett väl utvecklat och lättanvänt budgetverktyg. Men de har även utvecklat en kassabok där du direkt kan föra in dina transaktioner som sedan kan kopplas och jämföras med din budget. Det är något som jag har börjat använda mig utav mycket på senare tid då det sparar mig betydligt mycket tid. Så om du inte börjat med att göra budget och föra kassabok så ta dig en titt på YNAB eller något annat alternativ.