Så fungerar Elmarknaden

1 Feb, 2012 by

Så fungerar Elmarknaden

Vi är alla mer eller mindre beroende utav att vi får el levererat till våra bostäder. Men det många inte är hur sakerna bakom alltihopa fungerar.Och det är det jag tänkte gå igenom i detta inlägget.

Det vi betalar för är alltså för att få el levererat till bostaden samt för själva elen vi förbrukar. Elförbrukning mäts i kilowatttimmar och det en kilowatt timme motsvarar alltås att förbruka en kilowatt i en timme(ex: spisen igång på högsta effekt i en timme).

Elmarknaden består utav tre olika typer av företag(vissa är flera typer) det är produktionsbolag och nätbolag samt elhandelsbolag.Produktionsbolagen är dem som producerar själva elen. Detta kan göras på flera olika sätt. Det kan exempelvis vara via vattenkraftverk eller kärnkraftverk. Elen som de producerar säljer de sedan vidare till elhandelsbolagen via en marknadsplats som kallas för Nordpool. Detta sker anonymt så att  inte någon speciell köpare eller säljare ska få ett övertag gentemot sina konkurrenter.exempel på produktionsbolag är Vattenfall(produktion) och Eon(produktion).

Nätbolagen är dem som äger själva ledningarna vilka via elen levereras. Dessa bolag har monopol på de områden de äger nät så det går inte att byta nätbolag såvida man inte bestämmer sig för att flytta till annan en annan bostad som ligger där något annat bolag äger näten.Till Nät bolagen betalar man en fast avgift beroende på vilken typ av huvudsäkring man har. Sen betalar man även en rörlig kostnad som beror på hur mycket el det är man förbrukar. Denna rörliga kostnaden är dock inte kostnaden för själva elen, den betalar man till elhandelsbolagen. Exempel på nätbolag är vattenfall(Nät) och Eon(nät).

Den tredje typen av företag är elhandelsbolag. Och det är dessa bolag vi som kunder kan välja och byta mellan. Elhandelsbolagen brukar ta ut två avgifter. Den ena är en fast årsavgift och den andra är ett rörligt pris för det du förbrukar. Oftast brukar företagen prata elpriser exkl. skatt och moms, så var varsam om detta. Det brukar inte vara några jätte skillnader mellan bolagen. Men om man tar och ringer runt och jämför så kan man mycket väl bli av med både de fasta avgifterna som bolagen tar samt kanske få ett till två öres rabatt. De har inga stora marginaler så lyckas man få ner priset ett par ören så kan de vara så att man har gjort en riktigt bra deal. Exemepel på elhandelsbolag är Vattenfall, Eon och Fortum).

Det ska dessutom kommas ihåg att bara för att exempelvis Vattenfall och Eon har både produktion och elhandel så betyder inte det att de kan ha lägre priser. För i och med nordpool så fungerar det så att vattenfalls och eons produktionsbolag säljer all sin el dit och sedan får vattenfalls och eons elhandelsbolag köpa elen på samma villkor som alla andra.