Kategorier
Ekonomi

Ekonomisk plan för BRF – ett krav vid ombildning

En ekonomisk plan för BRF måste göras när man ska ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter. Det krävs utbildning och kompetens för att upprätta en sådan.

Att ombilda en hyresfastighet till en bostadsrättsfastighet är ett stort steg att ta, men ibland är det den rätta vägen att gå. Det känns alltid bäst att kunna äga sin egen bostad, även om ägandet blir i en något annorlunda form jämfört med om man äger en villa. Det kan också bli ett sätt att möjliggöra upprustning av bostäderna.

Det finns dock en del krav som måste uppfyllas när man gör en sådan här ombildning. Bland annat så måste man upprätta en ekonomisk plan för BRF. Det är inget man gör själv, utan att ha den rätta kompetensen. Istället anlitar man en advokatbyrå som är specialister inom området. De har den rätta utbildningen och även ett godkännande från Boverket för att kunna arbeta med saken.

Kunskaper om ekonomisk plan för BRF

Många byråer erbjuder en första rådgivning utan kostnad. Utifrån den beslutar man sedan hur man går vidare. Om advokaten får uppdraget så kommer hen att sätta igång med att upprätta planen, som skulle kunna liknas vid en budget.

I planen inkluderas formella uppgifter, såsom bostadsrättsföreningens registreringsnummer, värdeuppskattning av byggnader och ekonomiska kalkyler för drift och underhåll, andra kostnader och intäkter, och mycket annat. Fullständig transparens krävs och planen ska hålla för granskning från flera olika håll. Innan den slutförs så ser därför advokaten till att två oberoende parter gör en slutgranskning.