Kategorier
Företagande

Hur sätter man ett företag i konkurs?

När ett företag inte längre producerar eller klarar av att vara verksamt på samma vis som tidigare så förlorar man pengar och företaget ifråga kan försättas i konkurs. Hur går en sådan till?

Det är tingsrätten som beslutar om ett företag ska försättas i konkurs. När ett företag inte längre går lika bra som tidigare och inte drar in pengar på samma vis, så kan man ibland behöva lägga ner och ansöka om konkurs. Konkursansökan kan göras antingen av företagets egen styrelse eller den person som innehar VD-posten på företaget. En ansökan om konkurs kan även göras av de eventuella borgenärer som har gått in med sina pengar i företaget ifråga, om de inte längre får ut sin del som vanligt.

Tingsrätten beslutar om konkurs

Det är inte roligt att behöva sätta sitt företag och levebröd i konkurs. Något som man har slitit hårt för och verkligen tycker om är aldrig speciellt roligt att behöva avsluta. När en ansökan har gjorts om konkurs av någon av ovanstående parter så lämnas den in till tingsrätten. Det är då således de som beslutar om konkursen och som även utser den person som ska förvalta konkursen. Den person som utses till konkursförvaltare ska bestämma om företaget ska drivas vidare under tiden eller avslutas helt. Konkursförvaltaren ser även över alla de eventuella tillgångar och skulder som finns i företaget. När allt är avslutat så finns det inte längre något företag. Om nu inte någon annan går in och köper ut det från konkursboet. Läs mer om konkurs på denna webbsida: https://www.konkursen.nu/