Kategorier
Rekrytering

Chefsrekrytering i Stockholm – en grannlaga uppgift

En viktig uppgift för en företagsledare är att anställa chefer till olika befattningar. För chefsrekrytering i Stockholm kan en konsultfirma finna kandidater.

Att anställa en chef kan för en företagsledare upplevas som både positivt och negativt. Om företaget expanderar är det naturligt att nya chefer behövs för att leda arbetet. Att en duktig medarbetare och chef säger upp sig kan kännas som ett personligt nederlag för vilken företagsledare som helst. I organisationen uppstår ett vakuum.

En person i en nyckelbefattning som vill lämna företaget ersätts inte alltid så lätt och speciellt inte om internrekrytering inte går att göra. Och en chef har kanske inte alltid tänkt sig att jämna marken för en efterträdare. Extern rekrytering av ny chef kan bli det enda tillgängliga alternativet.

Chefsrekrytering i Stockholm – konsult för headhunting

Peter är verkställande direktör i ett företag som tillverkar ingredienser till livsmedelsföretag. Kunderna finns i hela Norden och för varje land finns en försäljningschef som rapporterar till en marknadschef på huvudkontoret. Den senare har fått akuta hälsoproblem och måste ersättas. Peter kan temporärt upprätthålla befattningen men som företagsledare har han inte tid att göra ständiga säljresor.

Peter kontaktar ett företag som sysslar med chefsrekrytering i Stockholm. Första steget är att tillsammans med en konsult ställa upp en kravspecifikation för en tilltänkt ny marknadschef. Det visar sig att Peter har tur. Rekryteringsfirman har nämligen ett lager av platssökande som vänt sig till dem för att få nya utmaningar i arbetslivet. Tre av dem stämmer med den kravspecifikation som Peter ställt upp.

För att kunna få mer information besök hemsida: nablegrowth.com