Kategorier
Säkerhet

Gör arbetsplatsen säker med hjälp av brandskyddsutbildning

En sådan liten och till synes obetydlig handling som att gå en kurs som handlar om brandskyddsutbildning kan göra enorm skillnad om olyckan väl är framme.

Många känner sig väldigt osäkra på vad de egentligen ska göra om en brand uppstår. Inte att de är rädda eller automatiskt får panik, utan därför att de helt enkelt inte varit exponerade för en okontrollerad brand förut. Det är helt förståeligt. Att vara med om en sådan händelse kan vara traumatiskt, speciellt om konsekvenserna är stora och tragiska.

Det är en viktig anledning till att gå en brandskyddsutbildning. När man går en brandskyddsutbildning har man möjlighet att uppleva en brand och träna på att släcka den. En del kanske tänker att om det brinner i den oljiga stekpannan så ska man hälla på vatten, eftersom vatten släcker eld, men istället så gör man det bara värre. Kunskap är vitalt.

Brandskyddsutbildning som går igenom släckutrustning

Förutom att man är okunnig om vilka risker som finns med att släcka eld på fel sätt, så är det inte alltför många som är bekanta med alla delarna i en vanlig släckutrustning. Det kan handla om en brandfilt, eller om en brandsläckare. Det finns till exempel olika typer av brandsläckare, för olika typer av bränder, och det är viktigt att kunna se skillnaden på dessa, och att använda dem rätt.

När ni går igenom all utrustning på er arbetsplats så är det också viktigt att ni går igenom en utrymningsplan. Det är inte läge att tänka på utgång när hela lokalen står i brand. Detta måste tänkas ut långt innan, och sedan ska alla arbetare och kollegor vara medvetna om denna plan. Ni behöver också se ut en uppsamlingsplats, samt ha noga koll på vilka som befinner sig på arbetsplatsen under vissa tider.

Mer information och tips för dig om brandskyddsutbildning finns på: sbadrift.se

Kategorier
Mobilkyl

Hyra kyla – snabb räddning vid fel i kylsystemet

Skador eller felaktigheter i ett kylsystem kan snabbt innebära stora problem eller ekonomiska förluster. Därför är det tur att det går att hyra kyla vid behov.

Kyla är något som är vanligt att använda för att produkter av olika slag ska få en längre hållbarhet. Oftast är det matvaror som tankarna går till, men det gäller även mycket annat i samhället. Allt från maskindelar till böcker och elektronik mår bäst av en temperatur som inte är allt för hög och därför är det ibland viktigt att kunna sänka temperaturen i lokalen.

Idag går det att hyra kyla om det uppkommer ett behov av att sänka temperaturen i lokalen. Kanske kan det vara en lokal som används till tillverkning eller lagring av produkter eller matvaror, men det kan även vara lokaler som behöver kylas för att kunna tillbringa tid i. Dock är det då mer vanligt att tala om någon slags air conditioner än att tala om att hyra kyla.

Hur du ska tänka inför att hyra kyla

Hur ska du tänka när du ska hyra kyla till ditt företag? Inom branschen brukar man tala om att det finns många olika variabler som ska uppfyllas för att det ska vara rätt produkt inom området. Frågor man ska ställa sig är vilken yta det är som ska kylas, vilken temperatur kylan behöver hålla och hur stor ytan är där kylaggregatet ska placeras.

Den som hyr ut kyla är van vid att ha kunder som behöver hjälp akut och kunder som har en god framförhållning. Det beror ofta på ifall det rör sig om en akut skada, då det befintliga kylaggregatet slagits ut, eller om det handlar om ett planerat behov. Men hur det än ser ut så brukar det finnas kyla att hyra för den som behöver det.

Kategorier
Företagande

Pallställ – frågor och svar 

Har ni problem med att organisera  lagerutrymmet i er verksamhet? Det är långt ifrån ovanligt – och tyvärr så blir detta för många också en fråga som man sällan tar tag i. Man låter saken bero – allt fungerar ju ändå hyfsat bra. Det man inte tänker på är att välorganiserat lager ger ett effektivare arbete och att detta i sin tur ger ökade möjligheter till större vinster.

 Ett bra, enkelt och effektivt sätt att skapa struktur, ordning och reda och ett effektivare lager är att investera i pallställ. Här nedan ska vi gå igenom lite mer kring pallställ och visa upp fördelar som finns genom att svara på några vanliga frågor – enligt följande: 

Vad är pallställ? 

Pallställ är ett slags hyllsystem för lager som används för att förvara pallar med varor. Pallställ kan byggas upp och anpassas vad gäller bredd, djup och höjd. Just höjden är ofta en outnyttjad yta på ett lager. Har ni problem med att få plats med allt så är pallställ perfekta att använda. Ska du hantera olika varor och har en hög omsättning så är det selektiva pallstället den lösning som är vanligast. 

Finns begagnade pallställ? 

Ja, och det ger dig givetvis en fördel gällande kostnaden. Viktigt är emellertid att du väljer en seriös aktör och leverantör av begagnade pallställ. Alla hyllor måste vara noggrant kontrollerade och stabila. Om inte så kan det också innebära fruktansvärda olyckor. Ta dig tid att läsa om de aktörer som säljer pallställ i allmänhet och begagnade sådana i synnerhet. 

Kan pallställ anpassas för vår verksamhet? 

Det är den absolut viktigaste frågan – och den största fördelen med pallställ. Väljer du att köpa pallställ så är det viktigt att leverantören kan hjälpa dig att hitta rätt lösning för just er verksamhet och för hur era lokaler ser ut. Identifiera problemen och hitta en lösning. Klart står att pallställ med rätt utformning leder till en bättre arbetsmiljö och en effektivare arbetsgång. Lika klart står emellertid att fel typ av pallställ inte kommer att göra någon större skillnad.