Kategorier
Säkerhet

Gör arbetsplatsen säker med hjälp av brandskyddsutbildning

En sådan liten och till synes obetydlig handling som att gå en kurs som handlar om brandskyddsutbildning kan göra enorm skillnad om olyckan väl är framme.

Många känner sig väldigt osäkra på vad de egentligen ska göra om en brand uppstår. Inte att de är rädda eller automatiskt får panik, utan därför att de helt enkelt inte varit exponerade för en okontrollerad brand förut. Det är helt förståeligt. Att vara med om en sådan händelse kan vara traumatiskt, speciellt om konsekvenserna är stora och tragiska.

Det är en viktig anledning till att gå en brandskyddsutbildning. När man går en brandskyddsutbildning har man möjlighet att uppleva en brand och träna på att släcka den. En del kanske tänker att om det brinner i den oljiga stekpannan så ska man hälla på vatten, eftersom vatten släcker eld, men istället så gör man det bara värre. Kunskap är vitalt.

Brandskyddsutbildning som går igenom släckutrustning

Förutom att man är okunnig om vilka risker som finns med att släcka eld på fel sätt, så är det inte alltför många som är bekanta med alla delarna i en vanlig släckutrustning. Det kan handla om en brandfilt, eller om en brandsläckare. Det finns till exempel olika typer av brandsläckare, för olika typer av bränder, och det är viktigt att kunna se skillnaden på dessa, och att använda dem rätt.

När ni går igenom all utrustning på er arbetsplats så är det också viktigt att ni går igenom en utrymningsplan. Det är inte läge att tänka på utgång när hela lokalen står i brand. Detta måste tänkas ut långt innan, och sedan ska alla arbetare och kollegor vara medvetna om denna plan. Ni behöver också se ut en uppsamlingsplats, samt ha noga koll på vilka som befinner sig på arbetsplatsen under vissa tider.

Mer information och tips för dig om brandskyddsutbildning finns på: sbadrift.se